Data d’actualització: 11/01/2019

QUALITAT

Política de qualitat

Manual de qualitat

Comissió de qualitat

Processos del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU)

Revisió i millora

PEQ ENTI-011 Revisió del sistema d’assegurament intern de la qualitat

Processos estratègics

Processos clau

Processos de suport

Resultats

Comunicació

 

Memòries i informes d’AQU de Graus i Màsters

Grau en Continguts Digitals Interactius